Bestuur
Rene Vogels Stichting

Het bestuur van de Rene Vogels Stichting bestaat uit de volgende personen:


Voorzitter: dhr. Jos Vogels
Secretaris: prof. dr. Lukas Stalpers, radiotherapeut AMC
Penningmeester: prof.dr. Peter Siersema, maag- darm- en leverarts, Radboudumc

Bestuurslid: mw. drs. Anke Vogels
Bestuurslid: prof. dr. L.H. Looijenga