Donaties
Rene Vogels Stichting

Donaties en schenkingen
Wilt u de René Vogels Stichting steunen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer 13.88.37.155 van de Rabobank, ten name van de Rene Vogels Stichting te Oirschot, onder vermelding van uw naam en woonplaats.


Legaten
U kunt ook het fonds in uw testament als erfgenaam benoemen of het fonds een legaat nalaten. De René Vogels Stichting is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden volledig of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer informatie vindt u op www.anbi.nl .Gegevens René Vogels Stichting
De verplichte publicatiegegevens voor Algemeen Nut Beogende Instellingen vindt u hier