Toekenningen
Rene Vogels Stichting
    In 2016 werden reisbeurzen toegekend aan:

Kasper Draaisma
Neurologie, Erasmus MC

  Bioinformatical expertise in the temporal evolution of brain tumors bases on NextGen sequencing data

Tomas Drizdal
Radiotherapie, Erasmus MC

  Integration of MR receive coil in hyperthermia head and neck applicator: Hands-on training
Lea Jabbarian
Maatschappelijke Gezondheidszor, Erasmus MC
  Behandelvoorkeuren van patiënten met kanker
Fabiola Müller
Gezondheidspsychologie, UMC Groningen
  Vermoeidheid na darmkanker in een dyadisch perspectief
Bas van der Velden
Radiologie, UMC Utrecht
  Associatie van dynamische contrast-versterkte magnetische resonantie beeldvorming van het klierweefsel en overleving van patiënten met ER-positief mammacarcinoom: een validatiestudie